Vores værdier, vision og mission

Vores værdier

Fair & retfærdig
Tillid
Ærlige & nærværende
Respekt
Empati
Bæredygtighed

Fair & retfærdig

Ingen skal føle sig dårligt eller uretfærdigt behandlet. Hverken af sin chef eller dennes chef. Det samme gælder kollegaer. Man skal kort og godt opføre sig ordentligt og tale pænt til hinanden. Alle behandles lige og ordentligt.

Man behandler andre og deres synspunkter seriøst og respektfuldt. Chikane tolereres ikke og kan føre til afskedigelse. Det samme gælder for krænkende handlinger.

Tillid

Vi har tillid til hinanden og prøver at forstå handlinger, der ikke altid er, som vi er vant til. Ledelsen stoler på, at medarbejderne udfører deres arbejde ordentligt og medarbejderne stoler på ledelsens beslutninger og udmeldinger.

Vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør – det kan man have tillid til.

Ærlige & nærværende

Samtidig med at tingene skal foregå med respekt for hinanden, ja så skal der ikke fejes noget ind under gulvtæppet. Man må godt være direkte og nærværende, sige sin ærlige mening for det er bedst for alle. Derved ved vi, hvor vi har hinanden.

Ærlighed kommer man længst med og sådan må, og skal det være. Vi har en åben dørs politik, hvilket betyder, at man altid kan komme til sin chef og drøfte ting, der undrer dig.

Respekt

Det er et must, at vi respekterer hinanden, uanset jobtitel eller hvem der bestemmer. Alle bidrager til System Transports succes og fælles fremtid. Vi respekterer hinanden i alle henseender.

Empati

Prøv altid at sætte dig i den andens sted. Nogle gange forstår man bedre, hvorfor ens kollegaer reagerer, som de gør, hvis man prøver at sætte sig i deres sted. Så tænk på hvad og hvorfor, vi er, som vi er og brug empati overfor hinanden. Det skaber en mere harmonisk hverdag.

Bæredygtighed

Vi stræber efter løsninger både for os selv og vore kunder som belaster klimaet, vores natur og miljø så lidt som muligt. Vi arbejder løbende på at reducere klimapåvirkninger og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Vi er bevidste om bæredygtighed og tager vores ansvar alvorligt.

Vores vision

Vi vil være dit foretrukne valg 24/7 af Lifestyle Logistics og international transport

Vores mission

Vi vil altid levere den højeste kvalitet inden for transport og logistik med de mest kvalificerede og motiverede medarbejdere

Vores værdier

Læs mere om vores virksomhedsværdier ovenfor: Fair & retfærdig, Tillid, Ærlige & nærværende, Respekt, Empati, Bæredygtighed