Betingelser og lovgivning

Generelle betingelser

Internationale transporter foretaget af System Transport A/S, som fragtfører er i henhold til CMR – konventionen (Danske lov nr. 47 af 10.03.1965 Vedrørende international godsbefordring ad landevej).

Øvrige betingelser

Alle opgaver udføres i.h.t. Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser, (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27).

Opmærksomheden henledes særligt på, at krav mod speditøren forældes på 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).

Vægt-/målforhold

  • 1 Cbm. = 333 kg.
  • 1 Ldm. = 1850 kg. /5,5 Cbm.
  • 1 Palleplads (120 x 80 cm) = 0,4 Ldm/740 kg.

Forsikring

Vare- og transportforsikring tegnes gerne af os efter nærmere aftale.

​Palle ombytning

Palle ombytning foretages kun efter forudgående skriftlig aftale og mod gebyr. Ordregiveren er altid ansvarlig for korrekt palle ombytning hos modtager.

System Transport A/S bytter ikke paller som ikke er mærket i henhold til Danske standardiseringsråds regler (DS21132-2. udgave).

​Tilbuddet er afgivet på basis af de i dag gældende rater og kurser og er excl. moms, told og andre afgifter men incl. den pt. gældende Tysk MAUT.

​Ligeledes er priserne excl. det til enhver tid gældende dieselolie tillæg.

​Accept og Gyldighed

Tilbuddet er gældende, hvis det accepteres inden for 1 måned eller efter aftale.​